Privacyverklaring Offertes.nu

Offertes.nu, gevestigd Camphuysenstraat 29, 9721 KA Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Onder deze privacyverklaring vallen de websites met de volgende URL’s:

  • carport-offerte.nl
  • bouwbedrijf-offerte.nl
  • stratenmaker-offerte.nl
  • tuinman-offerte.nl
  • electricien-offerte.nl
  • timmerman-offerte.nl
  • metselaar-offerte.nl
  • klus-offerte.nl

Contactgegevens

Offertes.nu
Camphuysenstraat 29
9721 KA Groningen 

Telefoonnummer 06-83710351
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Kamer van Koophandel 68747918
Bankrelatie Knab
Rekeningnummer bank NL26 KNAB 0256 2730 49
BTW nummer NL001443814B61

Functionaris Gegevensbescherming

K.Katje is de Functionaris Gegevensbescherming van Offertes.nu. Hij is te bereiken via k.katje@offertes.nu. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Offertes.nu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Naam
Postcode
Huisnummer
Telefoonnummer 

Al deze gegevens verstrekt u zelf aan ons. Wij verwerken deze gegevens door ze te zenden naar de bij ons aangesloten vakspecialisten. 

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens in onze administratie richting de aangesloten bedrijven. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.offertes.nu, dan verwijderen wij deze informatie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden bewaard 6 maanden langer dan het huidige boekjaar. Daarna worden uw gegevens verwijderd en zal het zijn alsof er nimmer een contact tot stand is gekomen. Wij hanteren deze periode om te kunnen voldoen aan onze administratieplicht jegens de fiscus (het opstellen van onze jaarrekening). 

Delen van persoonsgegevens met derden

Offertes.nu deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Offertes.nu gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Offertes.nu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 20 werkdagen, op uw verzoek. 

Offertes.nu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Offertes.nu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.offertes.nu.

Heeft u verder op welke wijze dan ook vragen en/of opmerkingen, aarzel niet een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.offertes.nu.

Ontvang prijsopgaven van ervaren stratenmakers

Bespaar tot 40% in 2 minuten

Copyright 2009 - 2021 | Offertes.nu